Smart Byggnad Energibesiktning

Byggnaden Energy Management System

Det beskriver ett system som har utformats för att minska energiförbrukningen i byggnader med upp till 40 %, med förverkligandet av optimal avvägning mellan energibesparing och luftkvalitet inomhus (IAQ) och i synnerhet.

Detta kommer att ske genom smart övervakning och intelligenta system för beslutsfattande i byggnaden Energy Management System (BEMS).

t13

Genomförandet av CFD-simulering (Computational Fluid Dynamics) i befintliga BEMS kommer att vara en nyckelfaktor för att förbättra energieffektiviteten i byggnader.

SEB-CFD, kan ses som den mest optimala metoden för att styra energiförbrukningen. SEB-CFD, hanterar och övervakar utrustning såsom blixtnedslag, HVAC, panna och fläkt system.

Det är uppenbart att förutom skapandet av bekväma förhållanden och förbättra automation, löpande kostnader av byggnaden kommer att minska genom energiförbrukning optimering.

t14

 

Traditionellt BEMS system sköts manuellt, baserat på börvärdet tabeller som motsvarar fortvarig drift. SEB-CFD syfta till att utveckla ett styrsystem baserat på en CFD numerisk modell för olika parametrar såsom temperatur, tryck, lufthastighet, föroreningar, etc.  som används för att automatiskt beräkna zon in punkter som är avsedda att genomföras på BEMS-systemet.

SEB-CFD kommer att användas för att optimera luftflödet, inomhustemperatur (baserat på utomhustemperaturen) och tryck. Det är en primär guide för bättre rekommendation i att minska energiförbrukningen.

t15

Viktiga frågor:

 • Vad är definitionen på en byggnad energy management system (BEMS)?
 • Hur BEMSs har utvecklats under de senaste 5 åren?
 • Vilka är de viktigaste aktörerna på denna marknad?
 • Vilka är de viktigaste drivkrafter för tillväxt på marknaden?
 • Hur stor är BEMS marknad och som segment kommer att uppleva den snabbaste tillväxten från 2015 till 2024?
 • Vad är teknik-, kund- och marknadsdynamik forma BEMSs?

Vem behöver denna rapport?

 • Byggnaden energy management system (BEMS) leverantörer
 • Kommersiella byggnad automationssystemet (CBAS) leverantörer
 • Belysning tillverkare
 • Elektriska verktyg
 • Kommersiella fastigheter (CRE) leverantörer
 • Företags energi och hållbarhet chefer
 • Statliga myndigheter
 • Investerare

t16

Fastighetssystem oftast genomföras i stora projekt med omfattande mekaniska, VVS, el och vvs-system. System kopplat till ett BMS typiskt utgör 40 % av en byggnads energianvändning, om belysning ingår, detta antal inflygningar till 70%. BMS-system är en viktig komponent för att klara efterfrågan på energi. Felaktigt konfigurerade BMS system tros svarar för 20 % av byggnaden energianvändning, eller cirka 8 % av den totala energianvändningen i USA.

41

Förutom att styra byggnadens inre miljö, BMS system är ibland kopplat till access control (turnstiles och luckor styra vem som får tillträde och utgång till byggnaden) eller andra säkerhetssystem som intern-tv (CCTV) och rörelsedetektorer. Brandlarm och hissar är också ibland kopplat till en BMS, för övervakning. Om en brand upptäcks bara brandlarmspanelen kunde stänga av orörliga i ventilationssystemet för att stoppa rök sprids och skicka alla hissar till bottenvåningen och parkera dem för att hindra folk från att använda dem.

42

 

Revision

Energiförbrukningen och luftkvalitet inomhus i olika delar av byggnaden vid annan tidpunkt (dag eller natt/ månader och säsong) och tillhandahålla lämpliga lösningar.

Det energibesiktning av byggnad kan användas för att mäta och registrera verkliga energiförbrukningen i byggnaden och därmed minimera energiförbrukningen.

Energibesiktning syftar till att:

 1. A) simulering av värme- och massöverföring i byggnaden, inklusive värme och kylning design, årlig simulering, CFD (Computational Fluid Dynamic), Dagsljus och kostnad
 • Minska energiförlusterna i byggnad
 • Hur yttre miljön inverkar på energiförlusterna i byggnaden.
 • Förutse elkostnaderna och uttrycker konsumtionsmönstret av värme överföring
 1. B) Online övervakning av temperatur, tryck, fuktighet, ljus, luftkvalitet inomhus (t.ex. CO2, CO, NO2 och rök) genom installation av givare.

Bakgrund

Målet är att minska “light” energiförbrukningen i byggnader med upp till 40 %, med bästa byggnad ljusförhållanden.

Huvudsakliga specifikationer:

 • Web-baserad övervakning och kontroll av byggnaden ljus
 • Justering av belysning
 • Tidsinställning
 • Smart närvaro kontroll43