Energi turism

Resa i tiden energi i Iran

(Från klassiskt till modernt räddningsverktyg)

Detta program är inklusive 2 delar:

Moderna energibesparande metoder tur i Svandinavia

Klassiska Energisparande Methdds turer i IRAN