Moderna energibesparande metoder

Tur Period: 5 dagar

  • Workshop: Nya metoder för energibesparing och grunderna för energihushållning i låg energi hus, Prof,Erik Dalquist, MdH University
  • Besök från noll energi bygga( egnahemshus) , Gaddeholm ( max 20 W/m2, 16C)
  • Besök från passivhus centrum, Stockholm
  • Workshop: Nya metoder för att utforma noll energi byggnader, Hans Eek
  • Besök från passiva komplex byggnad, Oslo, Norge
  • Besök från utsågs Plantagon, Grenn hus, Stockholm, Sverige

 

32

plantagon

images

download (1)

download