Radonmätningar

Radonmätningar Radonmätningar, & Fuktmätning Fuktmätning,

31

Radon mätning – Har ditt hem en farlig mängd radon?

En radon mätning utförs för att undersöka hur mycket radon i fastigheten, studien syftar till att avgöra om det är en skadlig mängd radon eller inte.

Vad är radon?

Radon bildas genom sönderfall av radium och ett radioaktivt noble gas, när radon bildas genom sönderfall av radium så det sprider sig lätt och tar lätt till intilliggande byggnader och fastigheter. Det är ofta uran eller radiumhaltig berggrund orsakar radon. Gasen radon avger skadlig strålning som vi människor andas in, därefter hamnar i lungorna där den kan orsaka cancer eller andra sjukdomar.

Hyra en inspektör gör en mätning av radon här.

Radon och hälsa

Hur är radon skadligt?

Radon kommer med luft i satte oss verkligen och lungor när vi andas.

Lungorna skadas och lungcancer uppkomma. Ju mer tid du spenderar i radon och ju högre nivåer du utsätter dig för större risk. Det tar minst 15 år att utveckla sjukdomen.

Rökning i kombination med radon strålning innebär ökad hälsorisk. Även passiva rökare, som familjemedlemmar, springer en ökad risk för lungcancer från radon.

Hur vanligt är lungcancer orsakad av radon? Strålsäkerhet uppskattar att omkring 500 lungcancer fall per år orsakas av radon i inomhusmiljön.

 

32

 

Hur man mäter radon?

Du mäta radon genom att använda en mätare för radon (vänster), en radon mätare är en liten låda som placeras i fastigheten, ofta flera stycken för att få en bättre uppfattning om ​​the verkliga värdet av hela fastigheten och inte bara i ett rum.

 

33

Radon lådor bör anges i cirka två månader.

En mätning av radon skall inte överstiga 200 Bq per kubikmeter, om det inte är det som klassificeras som skadliga radonhalter. Du bör omedelbart städa din egendom om den överskrider gränsen behöver du inte oroa dig, för det finns en radon bidrag som du kan tillämpa för att få ekonomisk hjälp med att rensa upp, här kan du söka efter radon bidrag. Du bor i en hyra eller condominium, din hyresvärd eller alternativt din hyresgäst skall bära kostnaderna kring mätning och sanering av radon. I detta kan du läsa i denna dom.

Vikten av kontroll av fukt fukt-

Fukt avser förekomsten av en vätska, vanligen vatten, i små mängder. Fukt finns nästan överallt, inklusive material som vi anser vara “torr”. Fukt meter klass av instrument som kan mäta spårmängder av fukt i fasta ämnen, gaser och vätskor med kolväten. Kontrollera fuktighet är viktigt eftersom vattenånga över vissa nivåer kan leda till kondens, rost, mögel eller andra frågor.

 

34

Varje material och tillämpningen påverkas olika av fukt och har en mängd fukt som bäst lämpar sig för det. Beroende på applikation och material, för lite fukt kan vara lika illa som för mycket fukt.

Det är viktigt att notera att material inte blir synligt fuktiga och inte känner sig fuktig, tills de är ganska häftigt fuktig. Trä, till exempel inte kännas fuktig under 30% vattenhalt (ca 97 eller 98 procent relativ fuktighet), även om rot kommer att utvecklas vid 20% vattenhalt och ovan. Fukt är farligt långt innan den kan upptäckas genom blotta sinnen. Det är därför det är så viktigt att använda en fuktmätare när kartering för fuktig, och göra bedömningar om dess allvarlighetsgrad.

 

            35                          

En fukt skada ofta blir en dyr och om du inte har försäkring eller om fukt skada inte uppfyller kraven för att få en försäkring. En fukt skada kan rent ut att bli ödesdigert för dina finanser, här går vi igenom de mest farliga och kostsamma fukt skadar ditt hem får lida.

Mögel i hus

En fukt skada inträffar oftast i badrummet och många gånger det handlar om att ha glömt att bära en fuktspärr. En fukt skada måste åtgärdas omedelbart annars kan leda till mögel som kan spridas till andra delar av huset eller skadar materialet i huset färdigt.

 

36

Fukt i grunden

Det finns flera områden på en fastighet som är särskilt känsliga för fukt. Stiftelsen och källaren utsätts för fukt och måste stå emot det annars blir snabbt fukt skador, för att skydda mot fukt som hamnar i marken, bör du kontrollera att din dränering är effektivt, om det inte är, bör du överväga att göra en ny dränering. Taket är också utsatt för vatten och fukt, är det viktigt att dina tak är skyddade med kakelplattor eller ark som inte har sprickor i sig och även en bräda som håller tätt. Gamla tak tenderar att ha dålig och trasig kartong och dåliga kakelplattor som vatten kan lätt få igenom i dessa ståndpunkter kommer att vara under trädet skadas och riskerar att falla isär. Kontrollera att din taket inte är skadade av fukt så gå upp på skärmen och lys på brädorna för att se i vilket skick det är i. Om det finns isolering i vägen, flyttar du det tillfälligt.

37

För att skydda mot mögel och fukt i byggnader bör vidtas för att få en effektiv hem ventilation.