Kontrollansvariga & byggande lag (PBL)

Boverket kontrollansvariga certifierade enligt gällande (PBL), besiktning eller byggnad, för att köpa och att försälja byggnad

Kontrollansvariga certifierade enligt gällande PBL

 En Control Manager under PBA, förkortat KA, ibland även kallad certifierad control manager, måste hjälpa utvecklare att se till att alla kontroller görs som är nödvändiga för att kraven på att bygga lag. När du utför de flesta av byggande, rivning och anmälan skall vara ansvarig för kontrollen. I planeringen och byggandet handla tionde kapitlet definieras vilka krav som ställs på control manager, och vad hans uppdrag är.

 

12

De viktigaste kraven på en control manager är att han måste ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet som krävs, och att han har en oberoende ställning i förhållande till den person som utför den åtgärd som bör kontrolleras.

Kontroll chefens viktigaste uppgifter är att utveckla builder’s plan för kontroll (egenkontroll enligt PBA) och kontrollera efterlevnaden. Det måste säkerställas att de relevanta kontroller, krav på dem måste därför involveras i styrplanen och bör också utföras. Och att regler och villkor är uppfyllda. I händelse av avvikelser, ägaren av byggnaden är informerade och nödvändiga planeringen presenterades, till exempel, skulle vara i händelse av att avvikelserna påverkar strukturella motstånd och stabilitet skulle kunna vara motiverat. Om en deklaration av prestanda misstänks vara felaktiga eller missvisande skall rapporteras till 4135

 

13

Det är en byggnad?

En byggnad inspektion av en villa eller lägenhet är en inspektion som utförs innan du gör ett köp av hus eller lägenhet har några skador eller attacker som orsakar extra kostnader för köparen i form av renovering eller andra förbättringar.

Det är köparens skyldighet att ta reda på vad standard egendom.

Denna typ av kontroll kommer att utföras av inspektörer som har rätt utbildning och erfarenhet i fastigheter.

Många tror att det räcker med att du ser igenom nyckelområden för egenföretagare i en fastighet i syfte att garantera kvaliteten innan du köper, men så är inte fallet och många tror att bara för att du inte ser några skador så det kan ju inte skada egendom men så är inte fallet, mögel och andra försämringar av trä börjar innan de faktiskt blir synliga.

En besiktningsman har många olika verktyg som de kan använda om de har bland annat ofta ger fuktmätaren så att de kan mäta fukt i trä och på så sätt bestämma på ett tidigt stadium om det finns risk för mögel eller om det är rent ut redan är formen bara att det inte har varit synligt yet.

 

 7 

Kan jag använda tjänsten i en lägenhet?

Naturligtvis kan du använda tjänsten för att göra en överföring av kontroll i en lägenhet om du är säljare eller köpare.

Välkommen till Neon, här hittar du inspektörer från hela Sverige som kan utföra nödvändiga kontroller.

Problem i våta utrymmen som tvättstuga och badrum finnas en gemensam förekomst och är svåra att upptäcka själv.

Ska du köpa en lägenhet i en äldre byggnad, rekommenderar vi att en mätning av radon (kortsiktiga mätning i 1 vecka) som ingår i undersökningen, radon är nämligen vanligare i äldre byggnader, är en hälsorisk som är viktiga att känna till innan du gör ett köp.

En begäran bindande?

En undersökning av form är icke-bindande, du kan alltså få offerter utan att behöva känna sig tvingade att ingå avtal med någon av dem om du känner att ingen av dem kan erbjuda dig ett attraktivt pris.

Hur lång tid tar en överföring?

Det praktiska arbetet på plats tar vanligtvis cirka 2-4 timmar för en normalstor hem. De flesta pappers arbete utförs under den tid undersökningen pågår där besiktningsman använder en checklista och detaljerade kommentarer om något upptäcks.

Ska jag vara närvarande vid inspektionen?

Du bör vara på plats under inspektionen, betyder det inte att du bör följa varje steg personen tar, det räcker att du är på plats så att han / hon kan ringa dig för att visa de brister som upptäckts. Det är alltid bättre att se detta på plats än att läsa uttalandet senare.

t13

 

Besiktningsprotokoll (KONTROLLRAPPORT)

En kontrollrapport är resultatet av en fastighet inspektion, det går inspektören genom olika delar av huset som har inspekterats och notera eventuella brister och vilka åtgärder som bör göras. En kontrollrapport kan innehålla olika mängder av information om fastigheten, beroende på vilka delar av huset och tomten du har begärt kontroll av.

Du kan få tillgång till inspektionsrapporten efter några dagar efter besiktningen, läs sedan igenom posten och överlägg brister i fastigheten, känner du att fastigheten är i bra skick kan du göra med god säkerhet säker husköp. Anser du att bristerna är för stor egendom så bör du inte köpa hus eller pruta ner priset på fastigheten med åtkomst från fastigheten har brister som måste åtgärdas