Certifierad energiexpert (CEX, BFS)

Certifierad energiexpert (CEX)- Boverket inspektion av experter på energifrågor (CEX, BFS), kontroll- Certifierad energiexpert (CEX)

 Enligt den 9 § i lag (2006:985) om Energibesiktning för byggnader

 

Befattningsbeskrivning:

 

 • Syftet med energideklaration är att kartlägga energianvändningen i Sveriges fastighetsbestånd och med att av-certifierade besiktningsmän föreslå kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att minska energianvändningen och reducera utsläppen av så kallade växthusgaser.
 • På hotellet gör vi en undersökning i syfte att tillhandahålla relevanta rekommendationer om kostnadseffektiv och energibesparande åtgärder.
 • Vid företag som efterfrågar vi diverse information om fastigheten och dess energianvändning de senaste produkt. När vi erhållit alla nödvändig information tar vi kontakt med er för att boka in en tid för besiktning av fastigheten.
 • Besiktningen omfattar en okulär kontroll av bla. värmecentral, elcentral, enstaka lägenhet, tvättstuga, vind, ventilation, garage, belysning, fönster och isolering.
 • Efter besiktning beräknar vi kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att sänka energianvändningen blir desamma underlag för hur bygganden hallinto skötas för att optimera driften.

5

Du kan önska dig i energideklarationen:

 Enligt den 9 § i lag (2006:985) om energideklarationer för byggnader ska följande punkter anges i en energideklaration.

 • En uppgift om byggnadens energiprestanda,
 • Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
 • Om radonmätning har utförts i byggnaden,
 • Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en
 • God inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva,
 • Åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda,
 • Referensvärden, som.det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens.

t28

Ägare:

 Det är sedan upp till fastighetsägaren själv åt oss om denne vill utföra de eurosystems åtgärderna.

 • Ägarna har en viktig uppgift att effektivisera byggnadens energiförbrukning.
 • Intyget är giltigt i 10 år.
 • Den sista sidan i energicertifikat skall bokföras i en framträdande plats i varje hus och hos oss hittar du det på anslagstavlan i varje trapphus.

 

Boverket bygga inspektion Traning

 11

Vem gör vad?

Du behöver bara göra en enda “triple jump”. Genom att spara energi, pengar och miljön.

Du måste samla in – kontakt – Sätta upp.

 1. Samla byggnaden poster med bäring på användningen av energi*.
 2. Kontakta en oberoende expert. Ackrediterade experter att utföra en energideklaration finns listade på www.swedac.se.
 3. Sätta upp tydliga hänvisningar till energiprestanda certifiering i husets entré eller reception.

Resultatet varar i tio år! Hur länge energicertifikatet är giltig. Men när tekniken har förbättrats, kan du försöka igen och gå vidare.

Du får utföra ett energicertifikat certifiering när och så ofta du vill.

Experten:

 • Är erfaren och utbildad för sin uppgift.
 • Kan begära ytterligare information från dig.
 • Inspekterar ditt hus om det finns åtgärder som kan rekommendera eller om inga poster tillgängliga för att göra en expertbedömning.
 • Har tillgång till referensmaterial och jämför din byggnad med liknande byggnader.
 • Förbereder ett energicertifikat för varje byggnad i fråga.
 • Anteckningar om en obligatorisk ventilation och radonmätningar har utförts.
 • Register energicertifikatet elektroniskt i registret på Boverkets byggregler planering.
 • Skickar du en kopia av intyget tillsammans med rekommendationer på åtgärder som effektivt kan minska dina kostnader.
 • Sänder samtidigt en sammanfattning för dig till satt upp.

12

Vad kan göras mer energieffektiv?

Förbättrande åtgärder kan innefatta:

– värmesystem justeringar

– Datorstyrd uppvärmning

– värmeåtervinning

– värmepumpar

– alternativa energikällor som solfångare

– Effektivare fläktar

– Efterfrågan styrd ventilation av lokaler

– Låg-energi-glödlampor, fluorescerande belysning

– Tid eller uppslutning belysningsprodukter

– Effektivare torktumlare torktumlare

– Kompletterande isolering av t.ex. vindar

– Tätning runt dörrar och fönster

– mer energieffektiva fönster

– Justering av vattentemperatur

– Låg-flush vattenkranar

– Justering eller utbyte av termostater

– styrning av motorvärmare

– Utbildning av personal

– Information till hyresgäster

Boverkets byggregler Boverket har sammanställt faktablad om energieffektiva åtgärder.

I vissa fall kan du även få finansiellt stöd. Sedan den 8 december,

2008 regeringen har genomfört en särskild skattereduktion för huset förbättringar eller underhåll och kompletteringar eller ändringar till hus äldre än 5 år (ROT-avdrag).

Ytterligare information finns på www.skatteverket.se. Övriga bidrag beviljas för t.ex. installation av solvärme eller övergång från direkt elvärme. Besök www.boverket.se för mer information.