Boverket bygga inspektion

BOVERKET – Svenska Boverkets byggregler Boverket – är en central myndighet assorted under ministeriet för företag och Inovation.