NEON Certifikat

Styrsystemet för Neon (Norska kontrollcentrum för energioptimering) har granskats och godkänts av TUV världen för följande standarder eller riktlinjer för:

 • ISO 50001: 2011(Energy Management systems)
 • BS EN ISO 14001:2004(miljöledningssystem)
 • BS EN ISO 9001:2008(kvalitet)
 • Den godkända management system gäller följande:
 • Dessutom Neon (Norska kontrollcentrum för energioptimering) har bedömts och godkänts av brittiska ackrediteringsmyndighet för följande standarder:
 • ISO/IEC 17020:2012(kontroll- Energi revision och rådgivning)

Neon som också har följande certifikat:

 • Energi Expert Certification (CEX)– Certifierad energiexpert (CEX), boverket, Svenska 4135
 • Certifiering på svenska obligatorisk ventilations kontroll (OVK), Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK), boverket, Svenska 4135
 • Certifierade flygledare planering och byggnad Act (PBL), kontrollansvariga certifierade enligt gällande PBL; ); Boverket, Svenska 4135
 • Certifierade brand experter (SAK), certifierade sakkunniga varumärke (SAK), boverket, Svenska 4135
 • NDT inspektion- Vätskepenetrantprovning, American Society for icke förstörande provning, ASNT
 • NDT inspektion- röntgenundersökning tolkning (punktsvetsning), det amerikanska samhället för oförstörande provning, ASNT
 • NDT inspektion – ultraljud , detamerikanska samhället för oförstörande provning, ASNT
 • NDT inspektion – Magnetpulverprovning , detamerikanska samhället för oförstörande provning, ASNT
 • Rörsystem inspektion,DNW , nederländska
 • Pipeline inspektion,DNW , nederländska
 • Tryckkärl inspektion, DNW, nederländska

Gemensamma certifikat genom design byggmästare och NEON

DesignBuilder har bedömts vara vårt främsta verktyg för simulering i SEB-revision och SEB-CFD produkter och vi kontinuerligt tillhandahålla seminarier om hur man kan använda DB i SEB-konceptet (Smart energi byggnad)
För att få mer information om DesignBuilder och försöka provversionen vänligen klicka här: DownloadDesignBuilder

NEON som agerar som  återförsäljare av DesignBuilder (distributör) i Mellanöstern (med speciellt fokus på Iran) och Europa (Skandinavien region)