NEON Struktur

Neon AS och SSE
Neon As (norska Kontroll Center for Energy Optimization, http://neon-ac.no/) har varit aktiv i Norge (Oslo och Stavanger) som en energi inspektion centrum för energioptimering och kontroll från 2008.

Nu i samarbete med “Stockholm School of Energy- http://sse-ac.se/”, kommer Neon som ger all energi och fukt teknisk rådgivning i Stockholm.

Det Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK, måste utföras regelbundet hos alla byggnader. Syftet är att se till att inomhus klimatet och luften är bra samt att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen måste ske av en certifierad inspektör, och kontrollanten måste också aktivt bidra med förslag till hur att reducera energikonsumtionen utan att kompromissa med inomhus miljön.

Varför ni ska välja oss:

Vi erbjuder:
-Ventilationskontroll, Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)
– Certifierad energiexpert (CEX, BFS)
– Certifierade kontrollansvariga enligt gällande (PBL-KA)
– Auktoriserat konsultföretag Säker Vatteninstallation inom Fukt kontroll
– Radonmätningar, Fuktmätning
– Tekniska konsulttjänster för design, simulering och beräkning av
– Energiförbrukningen, HVAC och VVS-systemet i byggnaden.

Alla energi och fukt teknisk rådgivning kommer att perforemed under överinseende av professor Jafar Mahmoudi.

Dr. Jafar Mahmoudi innehar Doktorsexamen i Energi från KTH och är certifierad för OVK hos Boverket, CEX och PBL. Ni kan hitta mig här på Boverket hemsida: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/.

Du kan hitta den här på Boverket hemsida:
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta- certifierade/.
Bakgrund:
– Doktorsexamen i Energi (Massa och värmeöverföringen) från KTH, Stockholm.
– Över 20 års erfarenhet som chefsinspektör och projektledare inom bygg- och oljeindustrin
– Över 70.000 m2 certifierad besiktning, QA och tekniska tjänster konsulttjänster på byggnadens energisystem, inklusive olika HVAC- och ventilationssystem
– Certifierad energiex-pert (CEX), boverket, behörighet K
– Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK), boverket, behörighet K
– Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL; behörighet K
– Adj professor och gästprofessor vid MDH University, Västerås (mer än 10 år)
– Professor vid University of Stavanger (mer än 5 år)