Piping, Pipeline & Pressure Vessel

Rördragning, pipeline och tryckkärl

Rörledningar och tryckkärl, kontroll

Kontrollerna skall omfatta alla tryckkärl, rörledning och stämningsfulla lagringstankar som handtag och/eller förvara farliga kemikalier eller brandfarliga ämnen inom anläggningen inklusive rördragning och förvaringskärlen för brandkontroll.

17

Våra inspektioner omfattar skriftliga praktiken utveckling, utveckling, liksom revisionen av anläggningen och pipeline-projekt från nybyggnation till pensionering

18

Pannor och tryckkärl används över hela världen i olika branscher, inklusive olja och gas- och energiindustrin. För att garantera säkerheten och effektiviteten av tryckkärl, utrustning, vissa regler och koder har utvecklats, av vilka vissa kräver oberoende inspektion och certifiering för att uppnå överensstämmelse.

19

Tryckskillnaden är farliga, och dödsolyckor har inträffat i historien av tryckkärl, utveckling och drift. Följaktligen, tryckkärl konstruktion, tillverkning och funktion regleras av engineering myndigheter med stöd av lagstiftning.

20