Boverket Certifierad Ventilationskontroll (OVK)

Den billigaste inspektion för Ventilationskontroll (OVK), Energideklarationer (CEX, BFS), och kontrollansvariga enligt gällande (PBL- KA) • Ventilationskontroll, Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK) • Certifierad energiexpert (CEX, BFS) • Certifierade kontrollansvariga enligt gällande (PBL-KA) • Auktoriserat konsultföretag Säker Vatteninstallation inom Fukt kontroll • Radonmätningar, Fuktmätning • Tekniska konsulttjänster för design, simulering och beräkning av energiförbrukningen, HVAC och VVS-systemet i byggnaden.

Varför välja oss

Alla energi och fukt teknisk rådgivning kommer att perforemed under överinseende av professor Jafar Mahmoudi (Doktorsexamen i Energi från KTH) som har certifierad OVK Boverket, CEX och PBL. Du kan hitta den här på Boverket hemsida: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/.

Bakgrund

- Doktorsexamen i Energi (Massa och värmeöverföringen) från KTH, Stockholm. - Över 20 års erfarenhet som chefsinspektör och projektledare inom bygg- och oljeindustrin - Över 70.000 m2 certifierad besiktning, QA och tekniska tjänster konsulttjänster på byggnadens energisystem, inklusive olika HVAC- och ventilationssystem - Certifierad energiex-pert (CEX), boverket, behörighet K (Kvalificerad) - Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK), boverket, behörighet K (Kvalificerad) - Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL; behörighet K (Kvalificerad) - Adj professor och gästprofessor vid MDH University, Västerås (mer än 10 år) - Professor vid University of Stavanger (mer än 5 år)

vår representant i Sverige

Neon As (norska Kontroll Center for Energy Optimization) har varit aktiv i Norge (Oslo och Stavanger) som en energi inspektion centrum för energioptimering och kontroll från 2008. Nu i samarbete med "Stockholm School of Energy", kommer Neon som ger all energi och fukt teknisk rådgivning i Stockholm.