Den billigste kontroll for energi-erklæringen (CEX, BFS), ventilasjon (OVK) og kontroll med planlegging og bygging av Act (PBL- KA) 

 

 • Over 20 år med industriell erfaring innen Smart energi bygninger Expert samt ventilasjon og HVAC-systemer. 
 • Over 70.000 m2 av kontroll, kvalitetssikring og tekniske tjenester konsulenttjenester på bygge energi systemer , på ulike vvs og ventilasjon system som kjeler, Vifte spoler, kjølere, VAV og CAV system, luft systemet, varmepumper
 • Over 20 år med industriell erfaring innen Offshore boring drift, Offshore struktur, inkludert rørledningen, sveising, NDT og korrosjon 
 • Prosjekter er utført i Sverige, Norge, Finland, USA, Nordsjøen, kaspiske hav persiske golf

 

Spesiell fokus:

 • Boverket kontroll på ventilationskontroll (OVK), Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK),
 • Boverket kontroll på energi eksperter (CEX, BFS), kontroll- Certifierad energiexpert (CEX)
 • Boverket kontroll på planlegging og bygg i Act (PBL), Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL
 • Radonmätningar & Fuktmätning
 • Teknisk service på HVAC-system i bygningen
 • Tekniske konsulenttjenester på design, simulering og beregning av HVAC-system i bygningen
 • Teknisk rådgivning om hvordan du kan redusere din månedlige elektrisitet faktura ved halv
 • Design, simulering og beregning av nødvendig energi inn i bygningen
 • Design, simulering og beregning av ventilasjonen i bygningen

Under oppsyn av  Dr. Jafar Mahmoudi som har sertifisert Boverket OVK, CEX og PBL. Du kan finne denne på Boverket nettsted: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/

 

NEON SERTIFIKATER

 • ISO 50001: 2011(Energy Management Systems)
 • BS EN ISO 14001: 2004(Environmental Management system)
 • BS EN ISO 9001:2008(Quality Management System)
 • ISO/IEC 17020:2012(Kontroll- Energi tilsyn og rådgivning)

 

Ytterligere, administrerende direktør for Neon som allerede har følgende sertifikater:

 • Energi-ekspert-sertifisering (CEX)– Certifierad energiexpert (CEX); Boverket, den svenske nasjonale styret i huset,
 • Sertifisering på svensk obligatorisk ventilasjon sjekker (OVK), Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK); Boverket, den svenske nasjonale styret i huset
 • Sertifisert kontrollere planlegging og bygging Act (PBL), Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL; ), Boverket, den svenske nasjonale styret i huset
 • Doktorgrad i masse- og varmeoverføring fra Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology), Stockholm Sverige (1994-1999).
 • Global R&D Manager ved Outokumpu, Sverige (2000-2005)
 • Professorat stilling ( Adj og gjesteprofessor) i industri energi Management ( varme og masse Transfer) på MdH universitet, Västerås, Sverige (2003-2012).
 • Professorat stilling (Professor II) i væsken dynamisk og CFD på UiS universitetet, Stavanger, Norge (2008-2012).
 • Chief Scientist på energi avd på IRIS ( International Institute of Stavanger)i feltet for ny energi og CFD (2008-2015)

 

Kontakt NEON: