Petroleum kontroll

Petroleum kontroll

Det betyr TESTING (NDT)

Rør, RØRLEDNING OG TRYKKBEHOLDER