Boverket bygning kontroll

BOVERKET – det svenske nasjonale styret i huset, bygging og planlegging – er et sentralt statlig myndighet assorterte under departementet for Enterprise og Inovation.