NEON Sertifikater

Det Management system av Neon som (Norsk kontroll senter for energi optimalisering) har blitt kontrollert og godkjent av TUV verden for følgende standarder eller retningslinjer for:

 • ISO 50001: 2011(Energy Management Systems)
 • BS EN ISO 14001: 2004(Environmental Management system)
 • BS EN ISO 9001:2008(Quality Management System)
 • Det godkjente management system gjelder følgende:
 • Videre Neon som (Norsk kontroll senter for energi optimalisering) har blitt vurdert og godkjent av britiske akkreditering myndighet for følgende standarder:
 • ISO/IEC 17020:2012(Kontroll- Energi tilsyn og rådgivning)

Neon som også har følgende sertifikater:

 • Energi-ekspert-sertifisering (CEX)– Certifierad energiexpert (CEX); Boverket, den svenske nasjonale styret i huset,
 • Sertifisering på svensk obligatorisk ventilasjon sjekker (OVK), Certifierade sakkunniga funktionskontrollanter (OVK); Boverket, den svenske nasjonale styret i huset
 • Sertifisert kontrollere planlegging og bygging Act (PBL), Certifierade kontrollansvariga enligt gällande PBL; ), Boverket, den svenske nasjonale styret i huset
 • Sertifisert brann eksperter (BIOGRAFIEN), Certifierade sakkunniga brand (BIOGRAFIEN); Boverket, den svenske nasjonale styret i huset
 • NDT kontroll- Flytende Penetrant testing, American Society for ikke-destruktiv testing, ASNT
 • NDT kontroll- Radiografiske testing tolkning (SVEISER), American Society for ikke-destruktiv testing, ASNT
 • NDT kontroll- Ultrasonic Testing,American Society for ikke-destruktiv testing, ASNT
 • NDT kontroll- magnetiske partikler Testing,American Society for ikke-destruktiv testing, ASNT
 • Rør inspeksjon,DNW , nederlandsk
 • Inspeksjon av rørledninger,DNW , nederlandsk
 • Trykk, beholder kontroll, DNW , nederlandsk

Felles sertifikat ved Design Builder og NEON

DesignBuilder har vært vurdert til å være vår viktigste simuleringsverktøy i SEB-tilsyn og SEB-CFD produkter og vi kontinuerlig gi workshops om hvordan en kan benytte DB i SEB-konseptet (Smart energi bygningen)
For å få mer informasjon om DesignBuilder og prøv prøveversjonen vennligst klikk her: DownloadDesignBuilder

NEON som fungerer som DesignBuilder forhandleren (forhandler) i Midtøsten (med spesielt fokus på Iran) og Europa (Scandinavia region)