Rør, Rørledning OG Trykkbeholder

Rør, Rørledning OG Trykkbeholder

Rørledninger og trykkbeholderen kontroll

Inspeksjonene skal dekke alle trykkbeholdere, rørlegging og atmosfæriske tanker som håndtak og/eller store farlige kjemikalier eller brennbare materialer i anlegget, inkludert rør og holder tankene for brann kontroll.

17

Våre inspeksjoner er skrevet praksis utvikling, prosedyre utvikling, samt overvåking av ditt anlegg og rørledningsprosjekter fra ny konstruksjon til utstyr pensjon.

18

Kjeler og trykkbeholdere er brukt over hele verden i ulike bransjer, blant annet olje og gass og energi industri. For å sørge for sikkerhet og effektiv drift av trykkbeholder utstyr, visse bestemmelser og kodene har blitt utviklet, og noen av dem krever uavhengig kontroll og sertifisering for å oppnå compliance.

19

Differensialtrykket er farlig, og fatale ulykker har oppstått i historien til trykktanken utvikling og drift. Følgelig, trykkbeholder design, produksjon og drift er regulert av engineering myndighetene støttet av lovgivningen.

20