Avansert design builder (detaljert HVAC og CFD)

Mål:

Målet med smart HVAC er å ha en smart overvåking og kontroll system for å spare penger, redusere energiforbruket og begrenser eventuelle problemer knyttet til misbruk.

Smart HVAC-systemer kan også bidra til å redusere vedlikehold kompleksitet for beboere og operatører. Ved å avlaste litt av kompleksiteten til smart HVAC-systemer, et bedre miljø for folk som bor i bygningen vil bli oppnådd.

Smart VVS hjem energi tilsynet gir med en prioritert liste for å spare penger via redusert strømforbruk. Resultatene kan også gi verdifull informasjon om kaste bort de fleste av te energi gjennom systemet.

Makroen simulering basert på Design Builder simuleringsverktøy (detalj HVAC-modul) skal benyttes til å gi nøyaktig informasjon om hvordan bygninger bruker energi, slik at bygningen eiere å identifisere energi avfall, justere automatiserte systemer, og til slutt å spare penger ved å redusere overflødig utgifter.